TS Inter 1st Year Results 2022 Available @ 11 AM

TS Inter 2nd Year Results 2022 Available @ 11 AM

Assam HS Class 12 Results 2022 Available Now

Trending Results

Other Results

23 Feb 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
23 Feb 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
07 Feb 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
05 Feb 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
05 Feb 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
28 Jan 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
25 Jan 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
18 Jan 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
13 Jan 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
12 Jan 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
10 Jan 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
29 Dec 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
23 Dec 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
20 Dec 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
23 Aug 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
20 Aug 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
17 Aug 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
10 Aug 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
10 Aug 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
15 Jul 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
08 Jul 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
28 Apr 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
20 Apr 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
19 Apr 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
09 Apr 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
09 Apr 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
07 Apr 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
19 Jan 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
07 Dec 2020
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
18 Nov 2020
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
23 Feb 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
23 Feb 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
07 Feb 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
05 Feb 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
05 Feb 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
28 Jan 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
25 Jan 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
18 Jan 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
13 Jan 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
12 Jan 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
10 Jan 2022
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
29 Dec 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
23 Dec 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
20 Dec 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
23 Aug 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
20 Aug 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
17 Aug 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
10 Aug 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
10 Aug 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
15 Jul 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
08 Jul 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
28 Apr 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
20 Apr 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
19 Apr 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
09 Apr 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
09 Apr 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
07 Apr 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
19 Jan 2021
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
07 Dec 2020
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
18 Nov 2020
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
23 Jul 2019
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
26 Jun 2019
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
02 Mar 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
01 Mar 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
28 Feb 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
06 Feb 2016
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
30 Jan 2016
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
28 Jan 2016
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
12 Jan 2016
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
29 Dec 2015
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
24 Dec 2015
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
24 Dec 2015
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
23 Dec 2015
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
17 Dec 2015
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
15 Dec 2015
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
12 Dec 2015
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
10 Dec 2015
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
04 Nov 2015
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
16 Mar 2015
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
02 Jan 2015
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
27 Dec 2014
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
26 Dec 2014
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
23 Dec 2014
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
16 Dec 2014
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
21 Nov 2014
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
11 Oct 2014
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
13 Jan 2020
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
18 Jul 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
18 Jul 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
18 Jul 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
18 Jul 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
18 Jul 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
01 May 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
20 Mar 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
20 Mar 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
20 Mar 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
30 Jan 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
30 Jan 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
20 Jan 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
06 Jan 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
01 Jan 2018
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
29 Dec 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
29 Dec 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
29 Dec 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
15 Dec 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
15 Dec 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
07 Dec 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
07 Dec 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
02 Dec 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
01 Dec 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
29 Nov 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
29 Nov 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
16 Nov 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
16 Nov 2017
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
30 Jul 2016
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
03 Mar 2016
Panjab University, Chandigarh Chandigarh
15 Dec 2015
Panjab University, Chandigarh Chandigarh